Zagraniczni studenci na medycynie w Polsce – english division

1046
Opublikowano wrz 12, 2014 by MedFace

Coraz więcej studentów zagranicznych studiuje medycynę w Polsce (English Division). Między 2005 a 2010 rokiem liczba ta wzrosła o blisko 80%.

Zainteresowanie takimi studiami jest na tyle duże, że uczelnie nie muszą się nawet specjalnie reklamować, a i tak mają wielu chętnych. Co więcej, dzieje się tak mimo tego, że na niektórych z nich wprowadzono dodatkowe procedury rekrutacyjne. Warto zauważyć, że wielu studentów, szczególnie w Kanadzie i USA, aby dostać się na studia medyczne musi mieś skończony wcześniej jakiś inny fakultet z bardzo dobrym wynikiem. Czasem średnia 5,0 (w USA i Kanadzie mogą być inne skale ocen, więc powiedzmy, że nawet przy najlepszych ocenach nie można liczyć na indeks studiów medycznych) nie predysponuje do studiowania na medycynie, nawet jeśli kandydat byłby w stanie zapłacić za studia, które są w tych krajach o wiele droższe. Kończąc studia np.: w Polsce wystarczy podejść do egzaminu nostryfikującego dyplom, który od kilkunstu lat jest uznawany na całym świecie.

Odpowiedzi udzielili: prof.dr hab. n. med. Bożena Werner – Prodziekan ds. Oddzału Nauczania w Języku Angielskim; dr Łukasz Strulak.

Kategorie Tag