Ubezpieczenie zdrowotne a poważne zachorowanie

840
Opublikowano wrz 16, 2014 by MedFace

Film z serii „Ubezpieczenia zdrowotne” z serwisu MEDface.tv.


Poważne zachorowanie to zdiagnozowana przez lekarza specjalistę ciężka choroba lub schorzenie, które wymaga leczenia bądź operacji. Przedmiotem umowy z ubezpieczycielem jest zawsze zdrowie ubezpieczonego. Towarzystwa różnią się między sobą chociażby ilością chorób zamieszczając w umowach od kilkunastu do kilkudziesięciu różnych schorzeń.

Do najczęściej podawanych należą: operacje w układzie krwionośnym, choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, oparzenia, utrata wzroku, słuchu, kończyn, stwardnienie rozsiane, niewydolność nerek, zawał serca, choroby Parkinsona, Alzheimera i inne. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podane są ich definicje oraz szczegółowe opisy. Przed podpisaniem umowy  warto się z nimi zapoznać, bowiem nawet jednokrotne przeczytanie może nasunąć wiele pytań czy wątpliwości.

Pamiętać również należy, iż każda umowa zawiera wykluczenia, czyli takie przypadki, w których firma nie wypłaci świadczenia. W większości firm do takich wykluczeń należą: próba popełnienia samobójstwa, samookaleczenie, udział w działaniach wojennych lub zamieszkach, działanie po substancjach psychotropowych, działania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, ale  także podanie nieprawdziwych informacji w ankiecie medycznej.

W każdej umowie ważnym elementem jest karencja, czyli informacja po jakim czasie od zawarcia umowy Towarzystwo może wypłacić należne świadczenie. Karencja waha się najczęściej w przedziale między 90 a 180 dni licząc od rozpoczęcia umowy ubezpieczenia. W ten sposób firmy zabezpieczają się przed tak zwanym wyłudzeniem świadczenia.

Umowy związane z naszym zabezpieczeniem finansowym w momencie wystąpienia zachorowania, dają nam i naszym bliskim ogromny komfort psychiczny. Mogą bowiem zapewnić bezpieczeństwo finansowe poprzez  pokrycie kosztów potrzebnych na drogie i szybkie leczenie, na dostosowanie mieszkania czy samochodu do potrzeb chorego, komfortową opiekę lekarską, pielęgniarską czy też potrzebne leki i utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Trzeba jednak zwracać uwagę na definicje i zapisy w umowie, albo razem ze specjalistą ubezpieczeniowym zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia aby po ich analizie wspólnie dobrać najlepsze rozwiązanie do swoich potrzeb i możliwości.

Kategorie Tag

Warning: Unknown: open(/home/kliknijto/.tmp/sess_3qsrojtbtfcl5ulj326fq951v3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/kliknijto/.tmp) in Unknown on line 0