Szczepienia dzieci – obowiązek szczepień – aspekty prawne

3049
Opublikowano wrz 12, 2014 by MedFace

Film z serii „Szczepienia” z serwisu MEDface.tv.


Co zrobić gdy jedno z rodziców odmawia szczepienia? Co zrobić w przypadku, gdy jedno z rodziców przyjdzie na szczepienie z dzieckiem, podczas gdy poprzednio drugie np. kilka dni wcześniej nie zgadzało się na taki zabieg? Co zrobić jeśli na szczepienie dziecko przychodzi z babcią, dziadkiem czy ciocią, a nie z opiekunem prawnym?

Czy upoważnienie rodziców wystarczy do wykonania dziecku szczepienia? Dlaczego rodzic ma prawo odmówić szczepień obowiązkowych skoro naraża w ten sposób tak dziecko własne jak i inne dzieci na choroby? Kto ponosi koszt leczenia dziecka, którego rodzice zdecydowali się nie zaszczepić go w odpowiednim czasie?

Z art. 97 ust. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Z pewnością kwestię poddania dziecka szczepieniom ochronnym uznać można za jego „istotną sprawę”, gdyż mamy tu do czynienia z dobrami prawnymi w postaci życia i zdrowia dziecka.

Jeżeli rodzice odmawiają szczepienia, lekarz powinien się zabezpieczyć poprzez odebranie od nich oświadczenia o braku zgody na ten zabieg. W braku porozumienia między rodzicami lekarz powinien skierować wniosek do sądu opiekuńczego. Wykonanie zabiegu pomimo sprzeciwu jednego z rodziców jest równoważne z wykonaniem go bez wymaganej zgody i wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Obowiązek szczepień jest obwarowany sankcjami administracyjnymi oraz odpowiedzialnością z art. 115 § 2 kodeksu wykroczeń. Za niepoddanie dziecka szczepieniu wobec rodzica może zostać zastosowana grzywna w celu przymuszenia go spełnienia obowiązku. Ponadto na podstawie powołanych przepisów kodeksu wykroczeń, jeśli egzekucja administracyjna będzie nieskuteczna, rodzic może zostać ukarany grzywną od 20 do 1500 zł.

Sposób postępowania w sprawie szczepień określa rozporządzenie MZ w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Wymogi różnią się w zależności od wieku. W przypadku dzieci do lat 6. lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz szczepienie musi być przeprowadzone w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta).

Dzieci powyżej 6 r.ż. mogą być natomiast szczepione również bez obecności tych osób. Wymagana jest wtedy pisemna zgoda rodziców oraz przekazanie przez nich informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień. W tym celu warto przygotować odpowiedni kwestionariusz dla rodziców.

Wypowiedzi udzielają: dr Anna Góralewska – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, prof. Teresa Jackowska – Ordynator Kliniki Pediatrii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Ivetta Biały – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Szczepienia ochronne obowiązek szczepień żółty tydzień pneumokoki choroby zakaźne odpowiedzialność rodziców za szczepienia zdrowie medycyna praktyczna esculap eskulap

Kategorie Tag

Warning: Unknown: open(/home/kliknijto/.tmp/sess_cag7elj5gdte2t1q4g5iji0jo7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/kliknijto/.tmp) in Unknown on line 0