Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego

1427
Opublikowano wrz 12, 2014 by MedFace

Podstawowym aktem prawnym regulującym wykonywanie zawodu pielęgniarki jest ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 151, poz.1217 z 2009 r.). Zależnie od rodzaju udzielanych świadczeń zakres samodzielności pielęgniarki jest różny.

Udział pielęgniarki w realizacji funkcji terapeutycznej jest zgodnie z przepisami ustawy zależny od decyzji lekarza. Pielęgniarka wykonuje te zadania na pisemne zlecenie lekarza, zawarte w dokumentacji medycznej (art. 22 ust. 1 u.z.p.p.). W przypadku zabiegów ratujących życie i w sytuacjach bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta mogą być to również zlecenia wydawane ustnie. Zgodnie z ustawą pielęgniarce, gdy poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do potrzeby wykonania określonego zlecenia lekarskiego, przysługuje prawo do żądania wyjaśnień. Lekarz ma obowiązek uzasadnienia potrzeby wykonania zlecenia (art. 22 ust. 4 u.z.p.p.). Pielęgniarka ma również prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego (art. 22 ust. 5 u.z.p.p.). Ustawa stanowi, że może to dotyczyć tylko wyjątkowych wypadków. W takiej sytuacji pielęgniarka powinna podać na piśmie przyczynę odmowy wykonania zlecenia.

W przypadku fizjoterapeutów sprawa jest bardziej skomplikowana. Mimo iż zawód fizjoterapeuty jest w Polsce wykonywany i pacjenci korzystają ze świadczeń oferowanych przez gabinety fizjoterapii, to status prawny fizjoterapeutów nie został dotychczas uregulowany. W gabinecie fizjoterapii prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów na zlecenie lekarza. Kierownikiem specjalistycznej poradni rehabilitacyjnej jest lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, jednak to fizjoterapeuta jest osobą, która wykonuje zabiegi. W zakresie ustalenia zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty można podpierać się wytycznymi  Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej w sprawie organizacji i postępowania w rehabilitacji medycznej z dnia 6 grudnia 2010 r. (stamtąd pochodzą powyższe stwierdzenia co do prowadzenia gabinetu i realizacji zleceń). Nie stanowią one jednak obowiązującego prawa.

Wobec braku stosownych regulacji prawnych odmowa realizacji zlecenia lekarskiego nie będzie rodzić odpowiedzialności po stronie fizjoterapeuty. Można mówić co najwyżej o odpowiedzialności służbowej oraz odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W wyjątkowych wypadkach możliwe  jest również rozważenie odpowiedzialności fizjoterapeuty za przestępstwo nieudzielenia pomocy (art. 162 k.k.), będzie to jednak dotyczyć pacjentów, którzy znajdują się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wypowiedzi udziellili: Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezez Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr Maciej Krawczyk – Kierownik Zespołu Fizjoterapii II Kliniki Neurologii w Warszawie.

Kategorie Tag

Warning: Unknown: open(/home/kliknijto/.tmp/sess_fk2h1ugoko0iu5q83o9isdsfr7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/kliknijto/.tmp) in Unknown on line 0